„Na místě vytékala voda rychlostí až 1000 litrů za sekundu a došlo k zatopení několika ulic. Vodovodní řad se podařilo uzavřít. Havárie je velmi komplikovaná a řad je uložen v několikametrové hloubce,” uvedla společnost. Řad byl z roku 1965.

„Pravděpodobnou příčinou havárie jsou pohyby půdy s následným tlakem na potrubí, jelikož i v období velkého sucha se půda smršťuje a působí na vodovodní řady,“ tvrdí PVK.

Lidé jsou odkázáni na cisterny

Lidé jsou odkázáni na cisterny.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

V oblasti jsou přistaveny desítky cisteren PVK, hasičů i středočeských vodáren.

Občané, jimž voda způsobila škody na majetku, se mohou na PVK obrátit a uplatnit náhradu skrze pojištění.

Dělníci opravují poškozené potrubí

Dělníci opravují poškozené potrubí

FOTO: Jiří Forman, Novinky