Kontroloři se zaměřili na pět případů prodeje nemovitého majetku státního podniku Vojenský opravárenský podnik CZ z let 2009 až 2011. Například ve Šternberku se jednalo o majetek za 274 miliónů korun, jehož součástí byla i montážní hala postavená za 219 miliónů. Znalci stanovili kupní cenu na 84 až 134 miliónů. Hodnotící komise schválila prodej zájemci, který přišel s nejvyšší nabídkou 136 miliónů korun.

„Ministerstvo obrany rozhodovalo nekoncepčně a nekoordinovaně, o čemž svědčí zejména rozhodnutí o způsobu prodeje majetku ve Šternberku. Udělilo souhlas s prodejem až poté, co ho odsouhlasila dozorčí rada. A to přesto, že prodej byl plánován už od září roku 2011,“ informoval NKÚ.

„V důsledku rozdílu mezi zůstatkovou cenou majetku a kupní cenou včetně daně vznikla podle NKÚ účetní ztráta 146 miliónů korun. Po zahrnutí rezervy na odstupné zaměstnanců dosáhne účetní ztráta z prodeje až 187 miliónů korun,“ dodal.

NKÚ také upozornil, že VOP CZ nesjednal ve smlouvách se zahraničními odběrateli sankce za neplnění pohledávek, takže je později nemohl v případě neplacení dluhů uplatňovat.

„Podle NKÚ podnik nepostupoval s péčí řádného hospodáře, když například rozšířil předmět jedné kupní smlouvy o 6,7 miliónu korun, přestože odběratel měl už dva měsíce zpoždění se zaplacením kupní ceny, která činila 34,7 miliónu korun. Podnik navíc začal vymáhat pohledávku soudní cestou až rok po její splatnosti,“ uvedl úřad.