„Ministerstvo školství nezabezpečilo dostatečně nestrannost při hodnocení projektů, když jeden expert byl členem jedné z výběrových komisí a zároveň se podílel i na nastavení a schvalování kritérií pro hodnocení projektů. Resort školství nedodržel také některé archivační povinnosti,“ informoval úřad.

Tomu vadí také to, že ministerstvo nepořizovalo záznamy z nestandardních jednání mezi hodnotiteli projektů a žadateli, přestože tato jednání mohla mít vliv na změnu posudku projektových žádostí. „U tří projektů kontroloři zjistili negativní komentáře k žádostem, a přesto jejich následné hodnocení bylo kladné,“ upozornili kontroloři.

Resort také podle NKÚ chyboval v administrativní kontrole výdajů a dopustil se porušení rozpočtové kázně až ve výši jednoho miliónu korun. „K největšímu z nich v hodnotě 535 tisíc korun došlo, když příjemce dotace vyúčtoval výdaje na základě rámcové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka měla být ze soutěže vyřazena,“ sdělil NKÚ.