„Antidepresiva užívaly v loňském roce v České republice statisíce lidí. Lékaři v roce 2012 předepsali téměř milión balení léků ze skupiny selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, nejčastěji užívaných antidepresiv. V přepočtu na jednoho pacienta to znamená více než sedm balení na osobu za jediný rok,“ řekl Právu Jiří Pašek, generální ředitel společnosti IZIP, jež projekt EZK vyvinula.

Nejméně antidepresiv užívají lidé v Ústeckém kraji, naopak nejvíce ve Zlínském a v Praze. Jen pět krajů vykazuje nižší spotřebu antidepresiv než republikový průměr. Vyšší počet lidí beroucích antidepresiva je v krajích s velkými městy. Výjimkou je prvenství Zlínského kraje s 12. největším městem v ČR a až 12. příčka Plzeňského kraje.

„Výsledky jsou do jisté míry překvapením. Vypovídá to o tom, že ani vysoká míra nezaměstnanosti v některých krajích, ani relativně stresující život ve velkých městech zřejmě není rozhodujícím faktorem,“ uvedl pro Právo Pašek.

V odborných lékařských kruzích se v posledních letech vedou diskuse o tom, proč je spotřeba antidepresiv v posledních letech tak výrazná a zda to signalizuje nárůst psychických onemocnění ve společnosti či tendence k nadužívání léků. Důvody však odborníci spatřují i jinde.

Stavy úzkosti

„Podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR narostl počet pacientů navštěvujících psychiatra mezi lety 2000 až 2011 o 54 procent.

Na tomto nárůstu se nejvíc podílejí právě úzkostně depresivní poruchy,“ soudí doktor Martin Hollý, ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze.

Přestože farmakoterapie je pro většinu těchto pacientů základní léčbou, jistě hraje roli také obtížná dostupnost psychoterapeutické péče. „Systematická psychoterapie se u úzkostných pacientů ukázala jako srovnatelně účinná s léčbou léky,“ uvádí Hollý.

Statistiky EZK vysokou spotřebu antidepresiv potvrdily. „Zároveň je možné konstatovat, že trend zvyšující se spotřeby antidepresiv se zastavil.

Počet balení se meziročně zvýšil o necelé jedno procento, počet lidí beroucích antidepresiva proti roku 2011 dokonce mírně klesl, o necelou tisícovku osob,“ tvrdí Pašek.

Dodává, že antidepresiva nejsou jen léky užívané ke zmírnění symptomů klinické deprese. „Pomáhají i při úzkostných stavech pacienta nebo poruše příjmu potravy.“