Hsueh Mei-yu při tom zdůraznila upřímnou účast, kterou její země sdílí s lidmi postiženými záplavami, a vyjádřila přání, aby povodněmi zasažené oblasti se v co nejkratší době podařilo zrekonstruovat. Připomněla také, že mezi Tchaj-wanem a ČR dlouhodobě panují přátelské vztahy.

Při velkém zemětřesení, které postihlo Tchaj-wan v roce 1999, Česká republika nabídla svou pomoc, a proto i Tchaj-wan cítí svou povinnost pomoci, když se Česká republika potýká se záplavami, jak tomu bylo v roce 2002 i letos.