Základem statistiky se stala průměrná spotřeba alkoholu a cigaret na obyvatele starší 15 let, roční spotřeba drogového mixu (amfetamin, marihuana, kokain, extáze, opiáty včetně léků) a celkový roční obrat hazardních her v poměru k hrubému domácímu produktu.

Stát s nejvyšší hodnotou v každém z ukazatelů obdržel 25 bodů, s nejmenší pak nulu. Ostatní země zařazené do seznamu zaujaly místo v žebříčku procentuálně podle pětadvacetibodové stupnice. Konečné číslo určil součet všech čtyř hodnot. Do žebříčku se dostaly jen ty státy, které publikují statistiky ve všech hodnocených oblastech.

V Česku „frčí“ marihuana i extáze

Česká republika zaznamenala celkový výsledek 64,5 bodu. Na prvním místě je s poměrně velkým odstupem před druhým Slovinskem (58,8) a třetí Austrálií (55,8). V žádné z dílčích kategorií ovšem Česko v čele žebříčku není. Ve spotřebě alkoholu je čtvrté, v konzumaci drog šesté, ve spotřebě cigaret deváté a v hazardních hrách 12. Neslavné prvenství má ovšem podle agentury Bloomberg Česko v dílčí kategorii konzumace marihuany, v konzumaci extáze je za Austrálií druhá.

Alkohol se podle statistiky nejvíc pije v Bělorusku a nejméně v Libanonu. Největší spotřeba cigaret je v Bulharsku, nejmenší pak v Zambii, která z výzkumu také vyšla nejlépe. Drogám nejvíc propadli obyvatelé Izraele, nejméně Arméni, Rumuni a Albánci. V hazardu se točí nejvíc peněz na Filipínách, nejméně v Salvadoru, Guatemale a také v Rusku, kde je ovšem většina hráčských doupat ilegální.

Žebříček neřesti podle agentury Bloomberg
 
1. Česká republika
64,5
2. Slovinsko
58,8
3. Austrálie
55,8
4. Arménie
55,7
5. Bulharsko
54
6. Španělsko
51,4
7. Bosna a Hercegovina
51,2
8. Rusko
49,6
9. Bělorusko
49,4
10. Řecko
49,2
...
 
55. Bolívie
11,1
56. Salvádor
7,9
57. Zambie
6,2