„Odstávky jsou nejnáročnější období v roce. Vedle výměny paliva provádíme řadu kontrol a modernizací s cílem zefektivňovat provoz a posilovat bezpečnost. Museli jsme upravit i nastavení impulzních pojistných ventilů u parogenerátorů. Potřeba těchto prací vyplynula až ze zkoušek prováděných před připojením bloku k síti. Nebýt toho, ukončili bychom odstávku o tři dny dříve. I tak se ale jednalo o třetí nejkratší odstávku v historii elektrárny,“ shrnul průběh odstávky, ředitel JE Temelín Miloš Štěpanovský.

Dodal, že na pracích, které bylo třeba během odstávky udělat, se podílelo 600 pracovníků z padesáti dodavatelských firem a 400 zaměstnanců elektrárny Temelín.

Během necelých dvou měsíců provedli 10 tisíc činností. K nejdůležitějším patřila výměna čtvrtiny paliva  a převezení dvou kontejnerů s 38 použitými palivovými soubory z bazénu vedle reaktoru do skladu použitého paliva v areálu elektrárny.

V nejaderné části zkontrolovali nejen všechny tři nízkotlaké rotory turbíny, ale letos kontrolu rozšířili rovněž o vysokotlaký rotor.