Stejný názor přitom ve světě zastává pouze třetina mladé populace. Vyplývá to ze studie, kterou na zadání společnosti Telefónica a britského listu Financial Times vypracovala agentura Penn Schoen Berland.

Základem byl průzkum, v němž bylo ve 27 zemích čtyř kontinentů počátkem letošního roku osloveno 12 171 respondentů zmíněné věkové kategorie, z toho 500 Čechů.

„Mladí Češi jsou ve srovnání se svými cizími vrstevníky méně optimističtí a mají více obav z budoucnosti. Přesto však více než tři čtvrtiny z nich pociťuje spokojenost se svým současným životem,“ uvedla ředitelka korporátní komunikace Telefóniky Czech Republic Dana Dvořáková.

Za největší problémy své země považují mladí Češi ekonomiku, sociální nerovnost, politickou nestabilitu a za svůj osobní problém přechod ze školy do profesního života. Více než polovina se jich obává, že nebudou mít dost peněz na důchod a budou proto muset pracovat až do smrti.

Většina by ráda pracovala v cizině

Tři čtvrtiny dotázaných si sice myslí, že mají v ČR dostatek příležitostí k podnikání, většinou jim ale chybí podnikatelský duch. Přednost zpravidla dávají zaměstnaneckému poměru a práci, která je těší, i za cenu nižšího výdělku. V zahraničí, zejména v západní Evropě, by ovšem rádo pracovalo 65 procent mladých Čechů.

Naprostá většina mladých hodnotí jako dobré až excelentní své znalosti v používání moderních technologií. Ty u nich hrají důležitou roli při překonávání jazykových bariér a hledání práce, současně ale zvětšují rozdíl mezi bohatými a chudými lidmi.

„Postoj k moderním technologiím navíc názorově rozděluje muže a ženy,“ komentuje závěry průzkumu Dvořáková. Za technicky velmi vyspělé se totiž považuje 15 % mladých českých mužů, ale jen 5 % žen. Pro více než třetinu mužů je studium moderních technologií oborem, který zajistí úspěšnou budoucnost. Z dotázaných žen však takto smýšlí jen pět procent.

„Hlavním rysem této generace je využívání informačních technologií. Její život probíhá on-line a to je něco, co se váže i k našemu podnikání. Jako tuzemský lídr v oblasti telekomunikací chceme této generaci pomoci překonávat její problémy. Konkrétním příspěvkem k tomu jsou například stáže, které Telefónica pořádá v rámci programu Talentum pro studenty i absolventy škol,“ informovala Dvořáková.