Dominantou malešické spalovny je bezesporu komín. Se svými necelými 180 metry patří mezi nejvyšší komíny v Praze. Společně se čtyřmi ochozy a žebříky s ochranou je komplex, spravovaný Pražskými službami, nepřehlédnutelný.

Zrakům obyvatel neujdou ani speciální nákladní automobily, které brázdí v krátkých intervalech pražské silnice. Přesně jde o 250 velkých vozů, které denně přivezou odpad z domácností z hlavního města a nejbližšího okolí.

Každé nákladní auto prochází u brány důkladnou kontrolou a vážením. Jeho náklad nesmí obsahovat žádné radioaktivní látky. Vysypaný komunální odpad pak putuje do zásobníku nazývaného bunkr. Pracují zde dva jeřáby, které odpad před umístěním do kotlů promíchávají.

Mrtvola v odpadu

„Denně sem auta přivezou 813 tun odpadu, který obsahuje nejrůznější věci. Jednou jsme tu našli mrtvolu. Ne že by někdo likvidoval mrtvoly pohazováním do popelnic, ale někdo občas usne v popelnici. Auta jsou vybavena lisem, takže člověk může být rozdrcen,“ vysvětluje hlavní ekolog spalovny Malešice Tomáš Baloch z Pražských služeb.

Odpad se musí před spálením promíchat

Odpad se musí před spálením promíchat.

FOTO: Novinky

Za přísných bezpečnostních opatření využívá malešickou spalovnu také Státní tiskárna cenin, za dozoru policistů ze zásahové jednotky zde likviduje kolky a jiné ceniny. „Hodí sem zavázané pytle, takže nevidíme jejich obsah. Jsou vyhazovány přímo do násypky a putují rovnou do kotle,“ doplňuje Baloch.

Z odpadu se 80 procent mění na teplo, což je hlavní produkt, který spalovna vyrábí. Následně ho dodává domácnostem nebo na výrobu elektrické energie. Ve spalovně jsou celkem čtyři kotle, každý z nich může spálit za hodinu až 12 tun odpadu. Tím zároveň každý z kotlů vyrobí 36 tun páry o teplotě 235 °C a tlaku 1,37 MPa. V trvalém provozu mohou být maximálně tři kotle, čtvrtý zůstává v záloze jako studená rezerva.

Spalovnu dokáže řídit 12 lidí z monitorovací místnosti – velína.

Kouř stoupající z komína vypadá čistě. Aby ne, provoz spalovny plní všechny platné předpisy. Je z něj daleko méně emisí než z uhelných elektráren.