Sám Hudeček bude mít na starosti rozvoj města, kam spadá infrastruktura a ochrana životního prostředí, hospodářsko-ekonomickou sekci, která bude řešit majetek, hospodaření města a IT, bude řídit náměstek Jiří Vávra, jinak radní pro městské finance. Na společensko-kulturní oblast, kam spadá památková péče, zdravotnictví, školství a radní pro legislativu, bude dohlížet radní Václav Novotný, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Dopravu, infrastrukturu a životní prostředí bude mít na starosti dosavadní zastupitel Jiří Nouza. Za dopravu ve smyslu všeho, "co se hýbe", tedy například dopravní podnik, bude zodpovídat Jiří Pařízek.

Radní Eva Vorlíčková bude řídit i nadále IT a evropské fondy, radní Lukáš Manhart bude nadále řešit legislativu a sport. Jan Vašíček bude zodpovědný za majetek a podnikání.

Nově zvolená radní Ludmila Ištvánová bude mít na starosti pražské školství a Martin Dlouhý zdravotnictví a sociální oblast.

Nové složení Rady hlavního města Prahy
Tomáš Hudeček - územní plánování, veřejný prostor
Jiří Vávra - městské finance
Václav Novotný - kultura, památková péče, výstavnictví, cestovní ruch, zahraniční vztahy
Jiří Nouza - doprava, infrastruktura, životní prostředí
Jiří Pařízek - veřejná doprava, dopravní podnik
Eva Vorlíčková - informatika a evropské fondy
Lukáš Manhart - legislativa a sport
Jan Vašíček - majetek a podnikání
Ludmila Štvánová - školství
Martin Dlouhý - zdravotnictví a sociální oblast