Mluvčí uvedl, že situaci ve výskytu chřipkových onemocnění lze charakterizovat jako rozvíjející se celoplošnou epidemii chřipky v ČR. "V některých okresech Moravy již epidemie vrcholí, ve většině okresů Čech se postupně rozvíjí," uvedl Böhme.

Nejvíce nemocných na sto tisíc obyvatel je v Moravskoslezském kraji - 4758, dále v Olomouckém 4572 a Jihomoravském 4477. Naopak nejméně nemocných na uvedený počet obyvatel hlásí Praha, a to 1985. Do epidemiologického prahu v hlavním městě tedy zbývá patnáct nemocných. Ten je totiž 2000 nemocných na sto tisíc obyvatel. Vůči předminulému týdnu počet nemocných chřipkou v Praze stoupl o 72 procent.

Po Praze nejméně nemocných je v Královéhradeckém kraji - 2018 a v Pardubickém kraji - 2089. V celé republice jsou nejvíce postiženy malé děti do pěti let a pak školní mládež do 14 let. "Na území České republiky byly izolovány opět další kmeny viru chřipky. Nejedná se ale o kmeny, které by měly charakter nové pandemické varianty, tedy epidemie obrovského rozsahu," uvedl mluvčí.

Chřipka zachvátila vedle ČR i Francii, Německo, Itálii a Švýcarsko.