Až do pondělního večera existovaly v Ostravě-Výškovicích dvě buňky: Výškovice II a Výškovice, která byla založena před více než 100 lety. Právě tu ale Okresní výkonný výbor (OVV) ČSSD Ostrava zrušil. Podle informací Práva bylo důvodem i to, že řada z jejich 34 členů na schůze nechodila, a organizace tak nemohla přijímat žádná usnesení. „Na posledních třech letošních schůzích se ani jedné nezúčastnilo 17 členů,“ potvrdila předsedkyně Okresní kontrolní komise ČSSD Ostrava Marcela Stonišová.

Dodala, že kontrolní komise řešila závažné excesy v této organizaci již v minulosti. „Ať už šlo o placení členských příspěvků po termínu za účelem udržení členské základny, nebo o přijímání členů bez přihlášek. Od května 2012 fungovala bez zvoleného předsedy,“ upozornila.

Posledním předsedou MO ČSSD Výškovice byl bývalý místostarosta Ostravy-Jihu Lauko, jenž byl ze strany před rokem vyloučen kvůli machinacím s přihláškami nových členů a placením členských příspěvků. Další kontroverzní postavou výškovické organizace soc. dem byl Balcařík, který se přiznal ke krádeži více než stovky předvolebních plakátů senátora Leopolda Sulovského. Ani on už není členem ČSSD.

„Oba měli v té organizaci řadu přátel a jejich prostřednictvím všechno ovlivňovali. I proto nedokázala místní organizace ani za celý rok zvolit po odchodu Lauka z postu předsedy nového předsedu,“ prozradil jeden z členů zrušené buňky.

Bc. Adam Rykala

Adam Rykala

FOTO: Poslanecká sněmovna ČR, Novinky

Podle šéfa ostravské ČSSD Adama Rykaly, který právě ve Výškovicích vstoupil do soc. dem., neumožňují stranické stanovy sloučení dvou místních organizací. „Jinak to vyřešit nešlo. Ta organizace neměla zvoleného předsedu, většina těch členů byli kamarádi pana Lauka,“ sdělil s tím, že pro zrušení hlasovalo všech 17 přítomných členů OVV.

Toho, že se zrušením opustí stranu i dobří členové ČSSD, se Rykala nebojí. „Opravdoví sociální demokraté přejdou do místní organizace Výškovice II. To mi potvrdil i pan Rojíček,“ naznačil předseda ostravského OVV ČSSD. „Beru to jako legitimní rozhodnutí,“ uvedl Miroslav Rojíček, který z pozice místopředsedy MO ČSSD Výškovice řídil. On sám chce v sociální demokracii pokračovat i nadále, přestoupí proto do MO ČSSD Výškovice II.

Lauko však informace o tom, že dění ve zrušené MO Výškovice ovlivňoval, odmítá a považuje to za účelové tvrzení. „Ale nepřekvapuje mě to. Je to pokračování likvidace, které současné vedení OVV zahájilo před dvěma lety neúspěšným ovládnutím právě této místní organizace Výškovice,“ prohlásil Lauko a dodal, že cíl je jasný. „Sestavení kandidátky pro komunální volby v Ostravě-Jihu a umlčení kritických členů, protože výškovická organizace byla jedna z mála, která si dovolila kritizovat vedení ostravské ČSSD,“ tvrdí.

Předseda OVV ČSSD v Ostravě Rykala ale s Laukem nesouhlasí. „Nejenže většina členů výboru MO Výškovice na jednání OVV řekla, že ta situace je tak složitá, že nemá smysl, aby organizace dále fungovala, ale také byla pro její zrušení,“ ujistil.