Resort práce ještě pod vedením Jaromíra Drábka (TOP 09) neorganizovalo na nový systém výběrové řízení, ale připojilo se k rámcové smlouvě s firmou Fujitsu Technology Solutions. Česko ji má od roku 2008, uzavřelo ji ministerstvo vnitra jako centrální zadavatel. Smlouva se společností Technology Solutions se týkala dodávek produktů společnosti Microsoft a měla šest různých dodatků. V novém řízení ÚOHS zkoumal prováděcí smlouvu a první čtyři dodatky.

Podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje byla prováděcí smlouva v pořádku, ale u dodatků byly chyby. U jednoho z nich nebyl předmět plnění součástí původní prováděcí smlouvy. "Jednalo se tedy o novou zakázku, která měla být zadána samostatně v některém ze zákonem stanovených typů zadávacího řízení. Přímým přidělením zakázky společnosti Fujitsu Technology Solutions došlo k porušení zákona," uvedl Rafaj.

U dalších dodatků došlo podle něj k podstatným změnám smluvních podmínek oproti podmínkám obsaženým v původní rámcové smlouvě. "Ve všech případech šlo přitom o úpravy, které znevýhodňovaly zadavatele," dodal Rafaj. Případ nyní bude řešit jeho rozkladová komise.