Boček má vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, které získal na Masarykově univerzitě v Brně, kde promoval v roce 1996. Poté působil v představenstvech různých společností, například Kotva a Real Spektrum. V letech 2003 až 2008 byl ředitelem a předsedou představenstva Oblastní nemocnice Příbram, v níž se podílel na její transformaci z příspěvkové organizace na obchodní společnost.

Od ledna 2009 do července 2010 působil Boček na ministerstvu dopravy, kde dělal vrchního ředitele a náměstka. V červenci 2010 přešel na ministerstvo zemědělství. Až do září 2012, tedy v období, kdy resortu šéfovali Ivan FuksaPetr Bendl (oba ODS), byl jejich prvním náměstkem.

Na ministerstvu zemědělství měl Boček na starosti správu úřadu. Spadaly pod něj odbor zakladatelské činnosti, informačních a komunikačních technologií i registry.

Řídil rovněž Státní zemědělský intervenční fond a byl zvolen za člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar a státního podniku Lesy ČR. Poté, co přešel na České dráhy, tyto dozorčí rady opustil.