"Jakékoli nové právní úpravě v této oblasti by měla předcházet odborná i veřejná diskuse za účelem dosažení co nejširšího celospolečenského konsenzu," bylo uvedeno v návrhu stanoviska pro jednání vlády. Novela by měla být podle něj podložena důkladnou analýzou dokládající její účelnost a nezbytnost, avšak nic z toho nesplňuje.

Paroubek svou novelu zdůvodnil tím, že již platný zákon o registrovaném partnerství předpokládá péči jednoho z partnerů o dítě a ukládá druhému z partnerů povinnost podílet se na výchově tohoto dítěte. Tento "nebiologický" rodič ale nemá k dítěti žádná práva, připomíná poslanec. Považuje za diskriminační, aby takové dítě nepožívalo stejné právní ochrany jako dítě, jež má být osvojeno osobami různého pohlaví. Podobnou úpravu chystají také další poslanci v čele s Janou Černochovou (ODS), na rozdíl od Paroubka s ní ale nechystají zásah do nového občanského zákoníku.

Vláda nechce zveřejnit žádosti církví o restituce

Vláda ve středu odmítla požadavek sociální demokracie, aby byly zveřejňovány všechny žádosti církví o vydání majetku v rámci restitucí. Novinářům to řekl předseda legislativní rady vlády Petr Mlsna. O předloze ale nakonec rozhodne Sněmovna, v níž se ČSSD spoléhá nejen na podporu dalších opozičních stran, ale také koaličního uskupení LIDEM. Jeho předsedkyně a vicepremiérka Karolína Peake už na rozdíl od vládních kolegů z ostatních stran normu podpořila s tím, že "směřuje ke zvýšení transparentnosti majetkového vyrovnání s církvemi".

Vláda naopak souhlasila se změnou výplat doplatků na bydlení, jak navrhla skupina poslanců ODS. Majitelé ubytoven by měli doplatky podle návrhu ODS dostávat výhradně na jednu místnost nebo byt. Nyní je možné, že jich čerpají hned několik podle počtu ubytovaných a inkasují částky, které mnohonásobně převyšují obvyklé nájemné.

Kabinet podle Mlsny souhlasil i s další novelou zákona o hmotné nouzi, která má znovu zavést institut veřejné služby tak, jak existoval před lednem 2012.

Schodek rozpočtu neporoste

Vláda též schválila materiály k přípravě státního rozpočtu na příští rok. Schodek rozpočtu by měl být 105 miliard korun a stejný má zůstat i v dalších letech. Novinářům to po nočním zasedání řekl premiér Petr Nečas (ODS). Podle původního návrhu ministerstva financí se měl v letech 2015 a 2016 zvyšovat. [celá zpráva]