„Z těchto aktuálně zaznamenaných škod představuje téměř 41 miliónů náklady na zabezpečovací práce a škody na vodních tocích či vodohospodářském majetku. Škody na lesních cestách a budovách evidujeme ve výši přes 90 miliónů korun,“ uvedl ekonomický ředitel Michal Gaube, který je pověřen řízením společnosti.

Upozornil však, že uváděná čísla jsou pouze průběžná, další škody zaměstnanci podniku s postupným poklesem vody teprve zjišťují.

Vodní nádrže v lesích jsou v pořádku

S největším množstvím problémů se museli lesníci vypořádat v povodích Vltavy a Labe na území Středočeského, Jihočeského, Královéhradeckého a částečně Karlovarského kraje. Celkem byly do středy podchyceny škody na 96 vodních tocích v 83 obcích.

Nejvíce poškozené lesní cesty se nacházejí v Jihočeském, Středočeském, Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Libereckém kraji. Naopak vodní nádrže jsou zatím v pořádku.

Lesy podle Gaubeho úzce spolupracují s povodňovými komisemi a starosty jednotlivých obcí a v místech, kde je to potřebné, zajišťují provádění a organizaci zabezpečovacích prací. „Nejvyšší prioritu mají zastavěná území obcí. Prováděné práce zatím spočívají v obnovení průtočnosti zanesených koryt. Mnohdy je nutné nasadit i těžkou techniku,“ zdůraznil Gaube.

Nedoporučují vstupovat do lesů

Půda v lesích státu zůstává po dlouhotrvajících deštích nadále silně podmáčená. Stabilita stromů je dočasně snížená a existují rizika nečekaných pádů stromů.

„V těchto dnech proto na občany důrazně apelujeme, aby do lesů raději vůbec nevstupovali, hlavně ne za větrného počasí,“ zdůraznil Michal Gaube.