Všechny žádosti firem o dotace z operačního programu průmysl a podnikání (OPPP), který je zaměřen přímo na malé a střední firmy, půjdou přes vládní agenturu CzechInvest -implementační agenturu pro resort průmyslu a obchodu. Z dotačního systému jsou vyloučeny obchodní, finanční, dopravní podniky a převážná část firem v oblasti služeb. Pražské firmy mohou uspět pouze s projekty z oblasti sociálního rozvoje a vzdělávání na překonání potíží některých čtvrtí. Praha je z hlediska kritérií Bruselu dostatečně bohatá.

"Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí operační program průmysl a podnikání v květnu, tak aby žádosti mohly být podávány od 1. července," řekl Právu ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Zvýhodněné úvěry pro spolufinancování projektu či další podpory, a to i ze zdrojů EU, lze získat v Českomoravské záruční a rozvojové bance. Informační servis pro exportéry, například v oblasti cel, poskytuje agentura CzechTrade.

Dotace z EU se poskytují zdravým firmám a "prorůstovým" projektům odpovídajícím záměrům Unie. Dotace nikdy nepokryje veškeré náklady. U OPPP je to maximálně 46 procent, zbytek musí mít firma z vlastních zdrojů nebo si vzít úvěr. Kromě toho se dotace vyplácejí vždy zpětně, až po realizaci projektu. Více čtěte v pondělním Právu.