Podle ČSSD se návrhem zákona zužuje manévrovací prostor vlády v situaci, kdy by měla reagovat rozpočtovým impulsem na výraznější hospodářský pokles.

„Pravidla zákona totiž nejsou navázána na ekonomický cyklus s požadavkem přebytků v době růstu a možností deficitů v době poklesu. Prioritním úkolem příští vlády musí být dostat zemi z vleklé recese. Přijetí zákona v této podobě by jí mohlo podrazit nohy hned na samém začátku,“ odůvodnilo svůj postoj předsednictvo.

Současnou vládní koalici soc. dem. obvinila, že chce omezit příštímu kabinetu manévrovací prostor. „Vládní strany ODSTOP 09 chtějí pokrytecky omezit rozpočtovou politiku příští vlády, aniž by v minulosti projevily ochotu vztáhnout stejná či podobná pravidla na své vládnutí po roce 2006 či 2010,“ míní vedení ČSSD.

Soc. dem. na druhou stranu deklarovala, že chce problém veřejných financí V ČR řešit, nikoliv však politikou škrtů. Odvolává se na fiskální pakt EU a související dluhovou brzdu.

„ČSSD se hlásí k projektu pokračování evropské integrace a podporuje přistoupení ČR k tzv. fiskální smlouvě, z níž mimo jiné vyplývá povinnost vytvořit v ústavním systému i určitou dluhovou brzdu,“ uvedla ČSSD s tím, že dluhová brzda by měla být schválena až po přistoupení ČR k fiskálnímu paktu.

ČSSD nechce politizovat povodně

Předsednictvo sociální demokracie se v pátek na jednání v Lidovém domě zabývalo i povodněmi. Strana rozhodla, že poskytne na pomoc postiženým velkou vodou 300 tisíc korun. Sociální demokraté také prohlásili, že odmítají povodně politizovat.

„Prioritní je pomoc lidem a rychlá náprava škod. Poslanci a senátoři ČSSD podpoří všechny rozumné kroky vlády, které povedou k pomoci postiženým občanům a k rychlému odstraňování povodňových škod,“ uvedlo předsednictvo ve svém usnesení.