Chudá rodina si za celý rok 2002 přišla na 31 258 korun hrubého, a to převážně na sociálních dávkách. Těsně na hranici životního minima se drželo téměř 73 000 domácností, jejichž hrubé příjmy činily necelých 40 000 korun.

Naproti tomu s více než trojnásobkem životního minima mohlo počítat téměř 800 000 domácností, které si za rok vydělaly zhruba 222 000 korun.

Podle ČSÚ se dále prohloubily rozdíly mezi příjmy. Peněžní příjem nejbohatších osob byl téměř šestinásobně vyšší než u nejchudších rodin. Rozdíl mezi těmito příjmy představuje 188 500 korun za rok.

Nejchudší: dělníci i podnikatelé

K nejchudším patří zejména domácnosti dělníků a nezaměstnaných, objevují se mezi nimi ale i podnikatelé. Z demografického hlediska jde především o mladší rodiny s větším počtem dětí a neúplné rodiny. Mezi nejbohatší vrstvou mají nejvýraznější zastoupení domácnosti zaměstnanců a podnikatelů.

Průměrný hrubý příjem české domácnosti činil před dvěma lety 110 805 korun. Průměry ale zahrnují například výrazné regionální rozdíly. V hlavním městě se roční příjem domácnosti pohyboval okolo 160 000 korun, zatímco na Moravě skončil těsně pod hranicí 100 000 korun. Průměr celé republiky bez zahrnutí Prahy činil 104 400 korun ročně.