Lidé v průzkumu přidělovali jednotlivým resortům známky od jedné do pěti – jako ve škole. Pouze ministerstvo kultury získalo lepší průměrné ohodnocení, než je trojka. Jeho známkový průměr byl 2,97. Druhé skončilo se známkou 3,15 ministerstvo zahraničních věcí a třetí ministerstvo životního prostředí, které lidé ohodnotili známkou 3,21.

Naopak na úplném konci žebříčku se umístilo ministerstvo práce a sociálních věcí s průměrnou známkou 4,2. Druhé nejhorší je ministerstvo financí se známkou 4,06. Další ministerstva se už v průměrném hodnocení dostala pod čtyřku.

Pětku, tedy nejhorší možné hodnocení, dostalo ministerstvo práce a sociálních věcí od 45 procent dotázaných, ministerstvo financí od 40 procent. Téměř třetina lidí pak přiřadila nejhorší známku ministerstvu zdravotnictví a čtvrtina úřadu vlády. Jedničkami Češi šetřili, i dvěma nejpříznivěji vnímaným úřadům ji udělila pouze čtyři procenta respondentů.

Průměrné známky jednotlivých ministerstev
ministerstvo práce a sociálních věcí
4,20
ministerstvo financí
4,06
ministerstvo zdravotnictví
3,77
úřad vlády
3,73
ministerstvo spravedlnosti
3,58
ministerstvo vnitra
3,53
ministerstvo dopravy
3,48
ministerstvo průmyslu a obchodu
3,43
ministerstvo zemědělství3,37
ministerstvo obrany
3,28
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 3,25
ministerstvo pro místní rozvoj
3,22
ministerstvo životního prostředí
3,21
ministerstvo zahraničních věcí
3,15
ministerstvo kultury
2,97