„Díky dlouhodobé úsporné politice máme teď dostatečný potenciál na to, abychom uvolnili přesně tolik peněz, kolik bude potřeba. Pokud rozsah škod bude větší, tak jsem připraven vládě navrhnout opatření, aby byl dostatek prostředků pro okamžitou adresnou pomoc na odstranění škod nejen na státním majetku, ale i na odstranění škod na majetku krajů a obcí,“ řekl Kalousek.

Podle ministra financí mohou paradoxně záplavy pomoci české ekonomice, jejíž hrubý domácí produkt (HDP) se proti prvnímu čtvrtletí roku 2012 snížil o 2,2 procenta. Informoval o tom v úterý Český statistický úřad. [celá zpráva]

„Nechci znít cynicky, ale tím, že bude potřeba investovat nemalé soukromé i veřejné prostředky do poničeného majetku, to bude pro ekonomiku znamenat jistý prorůstový stimul. Byl bych raději, kdybych to nemusel říkat, ale je to tak,“ dodal Kalousek.