„Nyní je na vládě, aby tuto možnost zvážila a dojednala, jak přesně postupovat,“ uvedl Hašek. Hejtmani všech krajů ČR se během videokonference shodli na hlavních krocích při současných povodních v českých krajích.

„Podle aktuálních informací funguje velmi dobře koordinace záchranných a likvidačních prací, komunikace mezi kraji, vládou a složkami Integrovaného záchranného systému. Děkuji všem záchranářům, kteří se podílejí, nebo v příštích dnech budou podílet na zvládnutí živelní katastrofy,“ uvedl Michal Hašek.

Jihomoravský hejtman řekl, že on i jeho kolegové koordinují svůj postup s vládou. Kabinet také vyzval, aby využil možnost zapojit lidi bez práce do likvidace následků povodní.

„Vyzývám vládu, aby využila zákonné možnosti a podle paragrafu 112 zákona č. 435 z roku 2004 o zaměstnanosti na likvidační práce a odstraňování následků povodní nasadila nezaměstnané formou krátkodobé veřejně prospěšné práce, která je podle zákona možná na dobu až tří měsíců. Je možno ji využít při mimořádné situaci a v takovém případě se pak poskytuje příspěvek až do výše 15 000 korun,“ řekl Hašek.

„Hovořili jsme i o koordinaci vzájemné pomoci. Jednotlivé kraje teď projednají ve svých radách a zastupitelstvech možnost poskytnutí finančního příspěvku. Bude samozřejmě spíše symbolický. Na jižní Moravě navrhnu krajskému zastupitelstvu 20. června poskytnutí mimořádného daru ve výši jednoho miliónu korun, který pak bude rozdělen mezi postižené kraje. Kraje, které potřebují pomoc, v tuto chvíli formulují konkrétní požadavky na lidi, techniku, nákup potřebného materiálu, část věcí bude koordinovat stát,“ doplnil hejtman.

Zároveň také vyzval všechny, kteří chtějí pomoci, aby tak učinili prostřednictvím speciálně zřízené adresy: povodne2013@asociacekraju.cz