Podle něj zavdává extrémně kontaminované prostředí příležitost k množení a šíření přenašečů nákaz, například komárů. Lidé postižení povodní jsou navíc vystaveni extrémní námaze a stresu, čímž se snižuje jejich imunita.

Hlavní hygienik proto doporučil maximálně dodržovat hygienická pravidla. Lidé by si například měli důkladně mýt a dezinfikovat ruce, používat ochranné pomůcky a omezit styk s kontaminovanou vodou. Větší pozornost by měli lidé věnovat také čištění oděvů.

Podle Valenty se hygienici zaměřili také na monitoring pitné vody. Uvedl, že zjistili 50 znečištěných vodovodů a dalších 100, které jsou rizikové. Lidé by proto podle něj měli používat pitnou vodu pouze z ověřených zdrojů nebo vodu balenou.

Doporučil také, aby si lidé zkontrolovali přeočkování, například proti tetanu, neboť existuje zvýšené riziko infekce. Nákaza může mít podle něj původ také v kontaminovaných potravinách.