„Rozhodl jsem se vzhledem k povodňovému nebezpečí jako pověřený primátor hlavního města zrušit školní docházku v Praze, a to na zítřejší den (pondělí pozn. red.) ve všech mateřských, středních a základních školách, učilištích a gymnáziích,“ informoval 1. náměstek primátora Tomáš Hudeček.

"Byť nejsme o nutnosti uzavřít všechny školy přesvědčeni, rozhodnutí přerušit výuku, které vydalo současné vedení magistrátu, jsme akceptovali," uvedl například radní pro oblast školství Prahy 5 Michal Šesták.

Školy v Praze 10 budou uzavřeny pravděpodobně také v úterý. Školy a školky připraví náhradní program, takto postupují i další městské části, kde došlo k uzavření škol.

Základní škola Bohumila Hrabala v Zenklově ulici v pražské Libni zůstala kvůli záplavové situaci uzavřena.

Základní škola Bohumila Hrabala v Zenklově ulici v pražské Libni zůstala kvůli záplavové situaci uzavřena.

FOTO: Michal Doležal, ČTK

Mnohé školy ale v Praze zůstaly otevřené, a to nejen v okrajových částech, ale také v centru. V Praze 1 jsou mateřské školy uzavřeny jen částečně, v Praze 8 zůstalo dokonce 18 školek v normálním provozu. Praha 15 zabezpečila omezený provoz ve všech mateřských a základních školách s výjimkou ZŠ Hostivař a ZŠ Hornoměcholupská.

Nevyučuje také gymnázium v Modřanech, kam však někteří žáci dorazili, protože o zrušeném vyučování nevěděli. Učitelé ale ve škole jsou, proto se mohou postarat o děti, které do školy přesto přijdou nebo je tam pošlou rodiče.

Pěti městských částí se omezení výuky nijak nedotklo, jednou z nich je i Praha 13. "Povodňová situace v centru Prahy se škol v Praze 13 nedotýká a k přerušení jejich provozu není důvod. Děti se normálně dostaví do školy," mluvčí Prahy 13 Samuel Truschka.

Školy budou moct vyhlásit mimořádné volno

Ministerstvo školství doporučilo ředitelům škol, kde nebude možné organizovat vyučování, aby po dohodě se zřizovatelem přesunuli výuku a další služby mimo postižené oblasti. Ti ředitelé, kteří disponují ředitelským volnem, je mohou využít v rozsahu pěti dní.

„Ministerstvo vyhlásilo opatření pro ty školy, které již nedisponují volnými dny. Toto opatření umožní po dohodě se zřizovatelem vyhlásit mimořádné volno pro žáky a studenty dotčených základních, středních a vyšších odborných škol po dobu nutnou k odstranění následků povodní,“ uvedl mluvčí ministerstva Marek Zeman.

Informace o školách a školských zařízeních zřizovaných ministerstvem lze získat na telefonních číslech: 234 811 425, 234 811 521.