SBAZAR.CZ POMÁHÁ

Chci nabídnout pomoc postiženým:

Našli jste uplavané věci? Chcete nabídnout ZDARMA svou výpomoc? Na  www.sbazar.cz v sekci Povodně přidávejte fotky nalezených předmětů nebo popis nabízené pomoci. Pomozte postiženým povodněmi udělat první kroky zpět do normálního života.

Pro postižené povodněmi:

Co voda vzala, lidé vrátí. Na  www.sbazar.cz v sekci Povodně prohlížejte nalezené uplavané věci a nabídky bezplatné pomoci. Kontaktujte ty, kteří vám mohou okamžitě pomoci.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Ústecký kraj: Krizová nonstop linka: 800 876 011

Hl. m. Praha: Povodňová a dopravní infolinka: 1234

Zelená linka: 800 123 003

Informace o dopravních opatřeních v Praze (Dopravní podnik hlavního města Prahy):

296 19 18 17

Středočeský kraj: Krizová nonstop linka:

950 870 424

Jihočeský kraj: Povodňová linka k dispozici nepřetržitě:

800 100 450

Povodňová informační linka organizace ADRA:

731 705 002, 739 105 080

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí:

267 122 998

Povodí Labe: 494 088 725

Povodí Vltavy: 257 329 425

Povodí Ohře: 474 636 304

Psychologická poradenská nonstop linka Policejního prezidia: 974 834 688

Aktuální informace na školách lze zjišťovat na číslech:

234 811 425 a 234 811 521

Pro ředitele škol a školských zařízení v povodněmi postižených krajích pro získání informací týkajících se udělování volna a organizace vyučování: 234 811 302.

Linka humanitární pomoci Prahy 6:

220 189 744

Bezplatná krizová linka Prahy 6:

800 100 290

Pražská energetika (aktuální informace při obnově dodávky elektřiny; provoz této linky bude každý den od 6. přibližně do 22. hodiny): 267 052 013

ČEZ Distribuce - poruchová linka: 840 850 860

Lidem postiženým záplavami je určena také linka Diakonie Českobratrské církve evangelické:

242 487 826

Dobrovolníci, kteří se chtějí zapojit do pomoci v oblastech zasažených záplavami, se mohou hlásit Českému červenému kříži.

Krizová linka Českého červeného kříže pro jižní Čechy, na které mohou lidé nabízet i požadovat pomoc:

383 809 818

Dotazy, týkající se znečištění pitných zdrojů v zaplavených oblastech, lze směřovat na číslo:

284 081 733

WEBOVÉ STRÁNKY, NA KTERÝCH LZE NAJÍT UŽITEČNÉ INFORMACE:

Dopravní informace- informace z celé ČR

Policie ČR - centrum dopravních informací

Informace o uzavírkách na železnici

Informace o zpoždění vlaků

Praha a stránky Dopravního podniku h.m. Prahy

Mimořádné události v MHD v Praze

Informace o uzavírkách komunikací v Praze (PDF, stav k 6.6. ve 7:30)

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Plzeňský kraj

Liberecký kraj a povodňový portál Libereckého kraje

Královéhradecký kraj

Krizové informace společnosti ČEZ Distribuce

Asociace Záchranný kruh

Informace o povodňové situaci a možnostech pomoci v Jihočeském kraji

Jak se chovat při evakuaci, co si zabalit s sebou a další cenné informace zveřejnil Hasičský záchranný sbor ČR

Povodňová pomoc

Kontakty na záchranu zvířat z oblastí zasažených povodněmi lze najít na webu Dočasky 

POVODŇOVÁ KONTA:

ADRA: zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč), zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391.

Armáda spásy v České republice: finanční příspěvky lze zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS ARMADASPASY na číslo tel. číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, z nichž AS obdrží 27 Kč), nebo na účet 475335453/0300, variabilní symbol 222.

Člověk v tísni: povodňové konto na pomoc lidem zasaženým záplavami SOS Povodně 2013 má číslo - 72027202/0300, je možné zasílat také dárcovské DMS ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo 87 777

Český červený kříž: přispět je možné zasláním DMS ve tvaru DMS CCK na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Červený kříž obdrží 27 Kč) nebo libovolnou částkou na sbírkové konto na pomoc lidem zasaženým povodněmi - 222885/5500, variabilní symbol 111

Diakonie Českobratrské církve evangelické: povodňové konto - 3596666359/0800, variabilní symbol 2013, dárcovská DMS má tvar DMS POMOCPOVODNE a zasílá se na tel. číslo 87 777

Charita České republiky: finanční pomoc je možné zasílat pomocí DMS ve tvaru DMS CHARITAPOMOC na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR obdrží 27 Kč) nebo na sbírkové konto 11998822/0800, variabilní symbol 906. Příspěvky lze posílat také na dárcovské konto 88444422/0800, variabilní symbol 906.

Konto Bariéry: příspěvky je možné zasílat na povodňový sbírkový účet - 17111444/5500, variabilní symbol 0613, nebo prostřednictvím DMS ve tvaru DMS KONTOBARIERY na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, na Konto bariéry přijde 27 Kč)

Praha 6: povodňové dary lze zasílat na účet: 1222-2000866399/0800, variabilní symbol 4191620114

Zoo Praha: finanční příspěvky je možné posílat na konto s názvem Povodeň 2013 - číslo účtu 3070207/0100

POPOVODŇOVÝ RÁDCE: co dělat, kde hledat pomoc, důležité kontakty
ON-LINE INFORMACE: Ústí i Děčín si oddychly, Labe na hranici 11 metrů nedosáhlo
VIDEO: Výjimečný stav: Evakuační zavazadlo (Stream.cz)
LETECKÉ ZÁBĚRY
VIDEO: Letecké záběry povodně od Prahy až po Ústí nad Labem
VIDEO: Letecké záběry přeplněné Vltavské kaskády
VIDEO: Letecké záběry povodně v Praze od Chuchle až ke Karlovu mostu
VIDEO: Letecké záběry zaplavených oblastí