Čtvrtou výzvu chce ministerstvo spustit 1. července a pro celé Česko uvolní 80 miliónů korun.

Do programu, který má pomoci zlepšit ovzduší, se tak budou moci za podobných podmínek, jako tomu bylo v předchozích výzvách, zapojit lidé z celé České republiky. „Chceme ale, aby Moravskoslezský kraj byl stále lídrem programu. Pro čtvrtou výzvu na severní Moravu a do Slezska poputuje z ministerstva 30 miliónů korun, stejnou částku dodá kraj,“ řekl Chalupa a dodal, že do ostatních krajů tak půjde zbylých 50 miliónů korun.

„Zároveň musí platit, že žádný z krajů nebude mít mírnější podmínky, než jaké jsou nastavené v Moravskoslezském kraji. Stále tedy bude platit, že povinnosti kraje bude dodat do programu stejnou částku, jakou dá ministerstvo,“ řekl Chalupa s tím, že v roce 2014 ministerstvo životního prostředí uvolnit do programu 100 miliónů korun.

Dotovány budou jen některé kotle

Nově výzva podpoří širší škálu kotlů, příspěvky na ně se budou pohybovat od 15 do 60 tisíc korun v závislosti na jeho typu, dotace bude tvořit přibližně polovinu nákladů. „Budou ale dotované jen námi certifikované kotle. Jejich seznam bude na našich webových stránkách,“ upřesnil náměstek ministra životního prostředí Tomáš Podivínský.

Stále nedořešená ale zůstává kontrola domácích topenišť. Každý žadatel o dotace musí s kontrolou souhlasit, přesto to podle náměstka hejtmana Daniela Havlíka (ČSSD) nestačí. „Máme poměrně omezenou možnost kontroly. Víme sice, že kotel splňuje podmínky, ale už nevíme, čím se v něm topí. Právě proto chceme větší pravomoc,“ řekl Havlík.

To ale může být podle advokáta Jana Tryzny potíž. „Ochrana obydlí je silně chráněna Listinou práv a svobod. Nikoliv ale absolutně. Musí být přijat takový zákon, jenž bude chránit soukromí lidí, ale zároveň bude možné být vymoženo právo na ochranu životního prostředí,“ řekl Tryzna.

Lokální topeniště jsou nejhorší znečišťovatel

Moravskoslezský kraj spolu s ministerstvem dosud vypsal tři výzvy, během nichž mohli lidé získat dotaci na výměnu ekologických kotlů. Program byl spuštěn loni v únoru, kdy bylo vyčleněno 20 miliónů korun. Dotace tehdy činila 60 tisíc korun a vystačila na výměnu 333 kotlů. Ve druhé a třetí výzvě už byla dotace snížena na 40 tisíc korun a v obou případech bylo vyčleněno 40 miliónů korun. Příjem posledních žádostí skončil v dubnu.

Moravskoslezský kraj má nejhorší kvalitu ovzduší v zemi. Podle průzkumu ho ale nejvíce znečišťují právě lokální topeniště, přibližně z 37 procent. Průmysl se na vypouštění emisí podílí z 25 procent a velmi podobně je na tom i doprava.