Novela zákona o hmotné nouzi podle Okamury počítá s tím, že by dávky na bydlení dostávali jen lidé, kteří užívají byt v souladu s hygienickými a stavebně technickými požadavky a jen do takové míry, která odpovídá obvyklému nájemnému v lokalitě.

„Cenové mapy jednoznačně stanovily obvyklé nájemné v daných lokalitách. Podle nich by nově měla být vyplácena maximální dávka na bydlení místo soukromoprávně sjednané platby. Cílem je, aby dávky byly využívány výhradně na bydlení sociálně potřebných, nikoliv pro lichváře,“ řekl Právu.

Dvě pásma RPSN

Podle senátora novela směřuje proti praxi v sociálně vyloučených lokalitách, kdy například majitelé ubytoven mnohonásobně nadsazují nájem, který pak doplácí stát, a nechávají v objektech žít více lidí, než povolují hygienické normy.

Novela zákona o spotřebitelském úvěru zase chce omezit RPSN. Okamura počítá s tím, že by se zavedla dvě pásma nejvyšší přípustné RPSN, jejíž výše by se odvíjela od tzv. lombardní sazby České národní banky (tedy úroku, za který půjčuje ostatním bankám peníze). Ta je nyní 0,25 procenta.

V prvním pásmu pro úvěry do 15 tisíc by nejvyšší RPSN byla dvacetinásobek lombardní sazby a za lichvu by se braly úroky od 25 do 100 procent. Ve druhém pásmu by nejvyšší RPSN byla patnáctinásobek lombardní sazby a za lichvu by se považovaly úroky od 20 do 80 procent.

V praxi to znamená, že nyní při lombardní sazbě by zákon na všechny úvěry pro částky nad 15 tisíc s RPSN nad 20 procent pohlížel jako na lichvu. Pokud by se lombardní sazba zvýšila na 4 procenta, jako tomu bylo v roce 2002, pak by se za lichvu považovaly všechny úvěry s RPSN nad 60 procent.

Okamura řekl Právu, že se rozhodl novely podat ve Sněmovně prostřednictvím poslanců Davida Kádnera (VV) a Radima Fialy (dříve ODS). „Vládní koalice by si při zvažování těchto novel měla uvědomit, že i na hlasu Radima Fialy závisí její osud,“ podotkl k tomu senátor.