Exekutorka Exekučního úřadu Plzeň–jih čelila podle NSS třem kárným návrhům ministra spravedlnosti.

Žena měla svým zaměstnancům tolerovat nezákonné postupy včetně zneužívání psychického nátlaku, rovněž fakturovala neodůvodněné a uměle vytvořené náklady.

Podle Dostálové se jednalo například o detektivní služby. Údaje, které exekutorka takto získala, však mohla zdarma zjistit skrze spolupráci s příslušnými orgány, na něž se stačilo obrátit. Některé služby, které byly vyfakturovány, navíc nebyly vůbec provedeny.

"Postup svých zaměstnanců přitom soudní exekutorka tolerovala, a dokonce před dohledovým orgánem obhajovala," konstatovala mluvčí.

Doposud nejvyšší pokuta byla udělena exekutorovi Josefu Višváderovi, ta činila 1,5 miliónu korun.