Z těch, kteří ovlivňují názory občanů, se největší důvěře těší učitelé a televizní a rozhlasoví redaktoři. Důvěra k výzkumníkům veřejného mínění, novinářům píšícím do novin a starostům je o poznání slabší a ještě nižší je u kněží. Velmi nízká je důvěra senátorům a politikům, jimž vyslovil důvěru už jen přibližně každý pátý. Zatímco manželovi-ce či partnerovi-ce důvěřuje 97 procent dotázaných starších 15 let, politikům věří jen 18 %. I když si politici oproti podobnému šetření v roce 2001 polepšili o jedno procento, stále dalece zaostávají za nejlepším obdobím v roce 1994, kdy jim důvěřovalo 35 procent. Na předposlední místo lidé odkázali svého senátora, kterému důvěřuje jen 22 procent dotázaných. Nárůst důvěry o čtyři procenta oproti loňskému roku zaznamenali píšící novináři. Důvěřuje jim 60 procent respondentů. Stejného procenta dosáhli i výzkumníci veřejného mínění, kteří však zaznamenali dvouprocentní propad. Spokojení mohou být starostové a primátoři, neboť důvěra lidí v jejich osoby se od roku 1994, kdy byla 43 %, postupně zvyšuje. V září 2002 jim svou důvěru vyjádřilo 57 procent lidí.