"Má představa je, že by se tak mělo stát do deseti let od účinnosti tohoto zákona, to znamená někdy v roce 2023, 2024," spočetl Chalupa. Pak by skládkování nezpracovaného komunálního odpadu v ČR už nebylo možné. Zda je možné tento cíl splnit, to je jedna z otázek, na které mu má do konce června odpovědět k tomu účelu zřízená pracovní skupina. Ta se skládá ze zástupců státní správy a členů asociací a sdružení podnikajících v odpadech.

Ekologové v ní chybějí, ačkoli žádali, aby se jednání skupiny mohli účastnit. MŽP to prý ale odmítlo. Druhou otázkou podle něj je, jaká má být výše poplatku za skládkování. Výše poplatku je totiž nástrojem, který má zajistit, aby se režim nakládání s odpady přesouval od skládkování ke spalování odpadu či k jeho recyklaci. Nyní je poplatek přibližně 500 korun.

Chalupa dnes v televizi hovořil tom, že experti mají odpovědět na otázku, zda je výše 1000 korun realistická jako cílový stav. Za fámy označil úvahy o zdražení například až na 5000 korun. Další otázkou je integrace odpadového hospodaření obcí a měst do větších celků.

Recyklovat polovinu odpadů je povinnost 

Nezodpovězená ale zatím podle Chalupy zůstává hlavně otázka, jak se má dělit výnos za poplatky, kolik má připadnout obcím, kolik krajům a jaká část Státnímu fondu životního prostředí. "Já nechci zveřejňovat podrobnosti, pokud nemám celou dohodu," upozornil ministr.

Úředníci Chalupova ministerstva podle svého šéfa chybovali, když se z aktualizovaného plánu legislativních prací vlády dalo vyčíst, že ministerstvo jen plánuje paragrafové znění zákona připravit pro příští vládu. "Moje ambice je do konce tohoto volebního období mít celou odpadovou legislativu schválenou v Parlamentu," prohlásil Chalupa. Zákon by měl podle něj být kompromisem a připraven tak, aby "přežil" nástup jiné vlády.

Náměstek generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele Evropské komise Ladislav Miko

Náměstek generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele Evropské komise Ladislav Miko

FOTO: Petr Horník, Právo

Jaromír Bláha z Hnutí Duha v ČT uvedl, že je podle něj nereálné stihnout zákon schválit do konce volebního období. Bývalý ministr životního prostředí a náměstek generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele Evropské komise Ladislav Miko v televizní diskusi poznamenal, že ambice recyklovat polovinu odpadu je povinností plynoucí z evropské legislativy.

"My se nemáme bavit o tom, jestli dosáhneme 50 procent. To evropská legislativa požaduje," upozornil. Je potřeba se podle něj především bavit o tom, co s druhou polovinou produkovaných odpadků.

Postupy ministerstva při přípravě zákona se nelíbí ekologům, tvrdí, že spíš podporuje vznik obřích spaloven. Doporučují vládě, aby raději investovala do třídění a lepší recyklace pro domácnosti, případně do výroby energie z vytříděného odpadu, například v bioplynových stanicích.