Prezident Zeman odmítá podepsat vaši profesuru. Tušíte, co za tím může být?

Žádné informace nemám, takže by to byly pouze spekulace. Podstatnější je jiná věc. A to rovina vztahu akademických svobod a prezidentských pravomocí. Nikdy se nic v novodobých dějinách nestalo.

Co budete dělat? Zeman vás vyzval, ať to ženete k soudu, a tam se vyjádří.

Teď jedná Karlova univerzita a já v ni mám důvěru.

Prezident podle svých slov řekl důvod ministru školství a dodal, že ho nechce veřejně říci kvůli tomu, že vás nechtěl ponížit. Myslíte, že se to např. týká vašich aktivit na Love Parade v Praze, kam jste přišel s transparentem „Katolické buzny zdraví Bátoru“? Třeba to prezident nepovažuje za činnost důstojnou profesora.

To nebudu komentovat.

Jste si vědom nějakých svých činů, jejichž zveřejnění by vás mohlo zostudit?

Jelikož jsem křesťanem, tak vím, že mám hříchy jako každý jiný člověk. Křesťan věří, že bez hříchu byl jediný člověk, a to Ježíš Kristus. Z tohoto teologického hlediska jsme všichni hříšníci.

Nemůže za tím být vaše kritika Zemana během volby prezidenta a podpora Karlu Schwarzenbergovi?

Jistě se to nabízí, ale jsou to vše spekulace. Profesorské řízení prošlo všemi standardními akademickými koly a mělo by být zpečetěno podpisem prezidenta jako nejvyššího úředníka státu. Teď je to o výkladu prezidentských pravomocí.