Resort zahájil zakázku v roce 2008, kdy byl ministrem vnitra Ivan Langer (ODS). Na základě uzavřené rámcové smlouvy a následné prováděcí smlouvy a šesti dodatků byl mimo jiné vytvořen systém výplaty sociálních dávek pro ministerstvo práce a sociálních věcí.

O tendr se začal zajímat antimonopolní úřad. Způsob a legálnost zadání tohoto systému přezkoumává v několika správních řízeních, v jejichž rámci si od příslušných ministerstev vyžádal dokumentaci o veřejné zakázce.

Resort vnitra však podle ÚOHS zaslal dokumentaci po značných průtazích nekompletní. "Následně se ukázalo, že ministerstvo nemá k dispozici originál dokumentace, nýbrž její prostou kopii. Některé podstatné dokumenty, jako například nabídka vybraného uchazeče Fujitsu Technology Solutions, s. r. o., chyběly úplně," uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Ministerstvo sice argumentuje, že jeho postupem nikomu nevznikla škoda a ani nebyl znemožněn přezkum tendru, podle ÚOHS ale zadavatelé musejí uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce pět let od uzavření smlouvy s vítězem tendru.