Testování má na starosti Česká školní inspekce, která zdůrazňuje, že projekt nemá srovnávat jednotlivé školy či žáky, ale má ověřovat, zda se na školách vyučuje určité penzum znalostí. Školy by měly získat zpětnou vazbu o svém vzdělávacím snažení.

Jak v pondělí uvedl Ondřej Andrys, náměstek ústřední školní inspektorky, nejde o vytváření jakýchkoli žebříčků, ale o vytvoření univerzálního systému testování, který by mohl ověřovat znalosti "v jakémkoli ročníku a jakékoli době".

Kritici namítají, že školy by mohly propříště připravovat žáky především na testy na úkor ostatních dovedností a předmětů. Část rodičů, kteří nesouhlasí s testováním potomků, pak upozorňuje, že testování nezohledňuje schopnosti a nadání dětí.

Inspekce musela vyvracet i podezření, že testy jsou pro děti stresující. "Vyloučit se to nedá, psychika dítěte je různorodá," uvedl Andrys, podle něhož však z jejich šetření vyplynulo, že elektronická forma dětem vyhovuje a baví je.

Inspektoři nakonec varovali učitele, aby nepoužívali testování jako jedno z rozhodujících kritérií pro hodnocení žáků.

Do testování se zapojí 170 184 dětí na 3762 školách a zkoušky budou probíhat až do 7. června.