„Permanentní pracovní pohotovost, která je nazývána rodičovskou dovolenou, je v našich zeměpisných šířkách stále doménou žen. Větší zapojení otců v tomto období by přitom pomohlo vyřešit hned několik problémů - diskriminaci žen na trhu práce kvůli mateřství, ztrátu kontaktu ženy s prací, s tím spojenou ztrátu odbornosti, stále rostoucí ženskou nezaměstnanost a feminizaci chudoby,“ uvádějí autorky z tzv. Oranžového klubu, které návrhy pro ČSSD vytvořily.

Podle nich by se mělo uzákonit povinné dělení rodičovské dovolené mezi otce a matku. „Zaměstnavatelé si musí zvyknout, že nejen žena je ‚nespolehlivou‘ zaměstnankyní s ‚rizikem‘ rodičovství,“ tvrdí.

Gazdík: Je to nesmysl

S tímto názorem nesouhlasí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík, podle kterého jde o nesmysl.

"Jsem členem strany, která má svobodu jako jednu ze stěžejních zásad," řekl Novinkám. Proto se mu podle jeho slov příčí, že by "někdo někomu socialisticky a plánovaně nařizoval, že musí to nebo ono". Zdůraznil, že už nyní se rodiče mohou svobodně rozhodnout, který z nich si vezme mateřskou dovolenou.

"Považuji tento návrh za hloupý, stejně jako mnoho jiných návrhů ČSSD," dodal.

Povinná místa ve školkách

Nejedná se přitom o jediné opatření, kterým chtějí sociální demokraté podpořit emancipaci obou pohlaví. Přispět by k tomu měl například zákonný nárok na umístění v mateřské škole pro každé dítě od tří let nebo zavedení certifikovaných chův a vychovatelů pro děti do tří let. Apelují také na snižování rozdílů v platovém ohodnocení pro muže a ženy.

Další opatření se vztahuje k péči o stárnoucí rodiče, které podle ČSSD často vytíží potomka natolik, že musí opustit zaměstnání. Navrhují proto zavést státem podporované zkrácené pracovní úvazky, které by usnadnily souběh pracovního života s péčí o blízkou osobu.

„Firmy, které toto svým zaměstnancům umožní, obdrží daňové úlevy,“ stojí v návrhu. Podle autorů by měl mít navíc zaměstnavatel zákonnou povinnost v takovémto případu „pohlídat“ zaměstnanci po časově omezenou dobu jeho místo, jako je tomu u rodičovských dovolených.