Trestní řád umožňuje od loňského září sjednání dohody o vině a trestu, ovšem zatím s tím omezením, že dohodu nelze uzavřít v trestních řízeních o zvlášť závažných zločinech, což jsou úmyslné trestné činy s minimálně desetiletou horní hranicí trestní sazby.

Dohoda funguje tak, že když se obviněný ke svému činu dozná, státní zástupce mu může navrhnout přiměřený trest a způsob náhrady způsobené škody. Soud potom neprovádí dokazování jako v klasickém hlavním líčení, ale pouze na veřejném zasedání posoudí, zda byla dohoda uzavřena v souladu se zákonem. Pokud ano, schválí ji.

Nyní by se totéž dalo praktikovat i u zvlášť závažných zločinů. "Věcně není dán žádný důvod, proč ve skutkově a právně nekomplikovaných, byť ve společensky vysoce závažných věcech by nebylo možno tento institut využít," uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě k aktuálnímu návrhu.

Ministerstvo věří, že navrhované rozšíření možnosti uzavřít dohodu povede ke zvýšení počtu uzavíraných dohod, a tím i ke zrychlení trestního řízení. Zneužití dohody podle něj zabrání soud, který je garantem její zákonnosti, přiměřenosti a správnosti.