Porucha nastala na infrastruktuře spojující servery ministerstva. Registr řidičů řeší agendu spojenou s vydáváním řidičských průkazů.

Ministerstvo dopravy jej v březnu napojilo na databázi základních registrů. Tento proces se neobešel bez dílčích komplikací. Kvůli neúměrné délce odezvy při práci se systémem muselo být spuštění nové verze o deset dní odloženo.

Výhodou propojení registru řidičů a základních registrů je možnost propojení databáze osob a adres s databází údajů o držitelích řidičského oprávnění.