Mluvčí oznámila, že z výsledků kontrol úřadu v některých call centrech vyplývá, že jsou nahrávány všechny telefonní hovory s volanými. "Za této situace může každý, kdo projeví zájem o záznam svého hovoru, využít své právo na informace garantované zákonem (o ochraně osobních údajů)," uvedla.

Podle tohoto zákona je správce údajů povinen předat volanému či volajícímu informaci o zpracování osobních údajů "bez zbytečného odkladu", pokud dotyčný o to požádá.

Call centrum má nárok na úhradu nákladů

Obsahem předávané informace musí být podle Štěpánkové vždy sdělení, k jakému účelu call centrum osobní údaje požadovalo, jak s nimi naložilo a komu je případně předalo.

Provozovatel call centra pak má právo požadovat za poskytnutí informace přiměřenou úhradu, která nepřevyšuje náklady nezbytné na její poskytnutí, dodala mluvčí.