"Každý zná vůni lesa, a právě ji tvoří plyny, které přispívají k odstínění slunečního záření," vysvětluje finský badatel Ari Asmi, který se na studii zveřejněné v časopise Nature Geoscience podílel.

Studie odhalila vazbu mezi zvýšením teploty a zvýšením koncentrace přírodních aerosolů, které následně přispívají k tvorbě oblačnosti. "Rostliny tak v reakci na změny teploty moderují změny," uvedl vedoucí výzkumu Pauli Paasonen.

Aerosoly vznikají z mnoha zdrojů včetně lidských, ale biogenní aerosoly vytvářejí větší částice, které efektivněji odrážejí sluneční paprsky a formují i kapičky mraků.

Kromě zpětnovazebního působení se výzkumníci také pokusili zjistit globální dosah tohoto jevu. Přestože tvorba oblačností a jejich zákonitosti nejsou dopodrobna popsány, vědci na základě svého výzkumu tvrdí, že rostliny jsou schopné zmírnit oteplování o jedno procento v globálním měřítku. Mnohem větší význam však může mít aerosol produkovaný stromy a dalšími rostlinami v regionálním měřítku, kdy ve venkovských oblastech může dopad oteplení snížit téměř o třetinu.