Podle Valenty není odmítavý postoj ministerstva zdravotnictví motivován udržením počtu úředníků, kompetencí nebo rozpočtových prostředků. Trvá pouze na tom, aby dohled nad zdravotní nezávadností potravin, zdravotní způsobilostí personálu a kontrolou prostředí, v němž se pokrmy připravují, zajišťovali lidé se zdravotnickým vzděláním.

Návrh zákona o potravinách rozšiřuje kompetence ministerstva zemědělství na oblast veřejného stravování. Nyní spadá pod ministerstvo zdravotnictví, které ale s přesunem kompetencí stejně jako ministerstvo financí nesouhlasí.

Dozorové úřady ministerstva zemědělství nyní kontrolují výrobu potravin a obchod s nimi. Kontrolu jídla v restauracích a občerstveních mají na starosti hygienici patřící pod ministerstvo zdravotnictví. Podle návrhu by se takřka veškerá kontrola potravin měla nově sjednotit pod dozorové úřady ministerstva zemědělství až na několik výjimek, jako jsou školní jídelny, nemocnice, věznice či lázeňské domy.

Novelu má ve čtvrtek projednat vláda. Ministři zemědělství a zdravotnictví Petr Bendl (ODS) a Leoš Heger (TOP 09) dostali na posledním jednání kabinetu týden na to, aby ve sporné otázce našli kompromisní řešení.