Vůbec nejvíce lidí vyslovilo důvěru obecním zastupitelstvím (65 procent), o jeden procentní bod méně lidí důvěřuje starostům. Prezident se v žebříčku důvěry ústavním institucím umístil na třetím místě.

Důvěra v prezidenta od zvolení Miloše Zemana hlavou státu rapidně vzrostla. Od dubna do prosince loňského roku se číslo pohybovalo kolem 50 procent, v reakci na vyhlášení amnestie exprezidenta Václava Klause pak v lednu kleslo na 26 procent.

Důvěra ústavním institucím v dubnu 2013 (v procentech):
Prezident
61
Vláda
16
Poslanecká sněmovna14
Senát
25
Krajské zastupitelstvo 44
Obecní zastupitelstvo
65
Starosta
64
Hejtman
43

Nejnižší důvěře ze sledovaných institucí se těší Poslanecká sněmovna s 14 procenty. Jen o dva procentní body více zaznamenala vláda.

Společnost hodnotila také spokojenost obyvatel s politickou situací v České republice. „Spokojenost se současnou politickou situací vyjádřilo pět procent respondentů, tedy přibližně stejně jako v posledních šetřeních. Ani spokojeno, ani nespokojeno se cítí být 20 procent obyvatel ČR. Nespokojenost s politickou situací vyjadřují necelé tři čtvrtiny dotázaných. Zbytek respondentů zvolil variantu ‘neví’,“ zhodnotili autoři šetření.