"Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území došlo u troposférického ozónu k překročení informativní prahové hodnoty 180 mikrogramů/m3. Pokles koncentrace troposférického ozónu pod informativní prahovou hodnotu se předpokládá nejpozději v 18 hodin," informovali meteorologové, podle nichž bude podobná situace i v pátek.

"Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání," doplnil ČHMÚ.

Ozónová vrstva nad ČR je v těchto dnech snížena o 15 až 25 procent, což je extrémně podprůměrný stav. Lidé by proto při pobytu na slunci měli používat ochranné prostředky jako brýle, krémy s vyšším ochranným faktorem a pokrývky hlavy. [celá zpráva]