Poslanecký návrh rozlišuje mezi prostitucí dobrovolnou a nucenou a chce respektovat svobodnou volbu jednotlivců zvolit si prostituci jako zdroj obživy. "Zákon nepřímo stanoví, že dohoda o sexuálním aktu za úplatu není proti dobrým mravům, takže platba za ni je vymahatelná u soudu," uvedl Paggio.

Jeho návrh zohledňuje i zdravotní hledisko, když zavádí nový přestupek za užívání sexuálních služeb bez ochrany. Za jeho porušení by hrozila pokuta 20 tisíc korun. Prostitutky by ale podle něj nemusely chodit na pravidelné zdravotní prohlídky, jak navrhuje například ve své předloze na podobné téma pražský magistrát.

"Hlavní město Praha se vydává cestou represe, pokut a lhůt, já se vydávám cestou opačnou, cestou inkluze a posílení práv lidí, kteří se v prostituci pohybují a kteří v ní pracují," komentoval to Paggio.

Prostitutky by příjmy danily

Podle návrhu, který je podle Paggia minimalistický a vejde se na jeden list papíru, by prostitutky své příjmy danily stejně jako jiní podnikatelé, kteří vykonávají nezávislé povolání, například novináři nebo umělci. "Speciální daňový režim není třeba vytvářet," uvedl Paggio.

Prostitutky by mohly poskytovat své služby jen tam, kde to starostové měst a obcí povolí. "Debaty o regulacích ze strany obcí ještě povedu, velmi stojíme o podporu starostů," uvedl Paggio, který o svém návrhu debatoval například s poslankyní za ODS Janou Černochovou, která je také starostkou Prahy 2.