Ještě méně se podařilo za více než dva a půl roku vládnutí dosáhnout dalších cílů, myslí si lidé. Pouze 21 procent z nich souhlasilo, že je Nečasův kabinet vládou práva, stejný podíl lidí má za to, že je vládou boje proti korupci.

„Bilance Nečasovy vlády po bezmála třech letech činnosti je v tomto pohledu nevalná, ale v porovnání s výsledky průzkumu v dubnu 2012 jde ve všech třech parametrech o zlepšení, zhruba na úroveň dat z roku 2011,“ komentovala výsledek průzkumu agentura.

Kabinet Petra Nečase je: (kladné odpovědi v procentech)
 duben  2011
duben 2012
duben 2013
vládou rozpočtové odpovědnosti
34
25
32
vládou práva
20
17
21
vládou boje proti korupci
18
11
21
zdroj: STEM

Ta se respondentů ptala také na to, na kterou oblast programového prohlášení by se vláda měla zaměřit. Polovina dotázaných uvedla, že na odpovědné hospodaření se státními prostředky, 31 procent na boj proti korupci a 19 procent na legislativu a dodržování práva v zemi.