O přijetí tzv. účinné lítosti, která je součástí novely, informovala vicepremiérka pro boj s korupcí Karolína Peake (LIDEM). „Možnost dovolat se účinné lítosti je vedle ochrany oznamovatelů a zavedení spolupracujícího obviněného dalším důležitým nástrojem pro odhalování korupčních trestných činů. Poskytuje totiž určitou ochranu spolupachatelům korupce, kteří korupci oznámí a pomohou odhalit a prokázat,“ uvedla.

Návrh z dílny ministerstva spravedlnosti upouští od trestního postihu "méně významného" pachatele kvůli potrestání pachatele, který zneužije svého postavení a požádá o úplatek.

"Pokládá se za významnější, podaří-li se postihovat závažnější korupci, byť se tak stane na základě svědectví osob, které v tomto vztahu vystupovaly na straně podplácejícího a i vůči nim by přicházelo v úvahu vyvodit trestní odpovědnost," uvedl úřad v důvodové zprávě k novele.

Trestnímu stíhání se uplácející vyhne tak, že o trestné činnosti upláceného informuje dobrovolně a bez odkladu policii nebo státního zástupce, přičemž se zaváže k tomu, že o skutku bude pravdivě vypovídat i před soudem. Pokud své závazky splní, rozhodne státní zástupce o tom, že uplácející nebude trestně stíhán.