Práce by měly probíhat v červenci a srpnu, přesný termín jejich zahájení ještě není znám. Při rekonstrukci budou v obou směrech uzavřeny levé jízdní pruhy. "Provoz bude zachován vždy ve dvou jízdních pruzích v obou směrech," uvedl mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Tomáš Mrázek.

V rámci rekonstrukce budou rovněž vyměněny všechny stožáry veřejného osvětlení. "V tuto chvíli to mají na stole projektanti. Nicméně rádi bychom vyměnili kabely, stožáry i svítidla. Jediné, co v tuto chvíli lze s jistotou říct, že stožárů bude méně a budou vyšší," řekl Jan Rafaj, mluvčí firmy Eltodo, která se o veřejné osvětlení v Praze stará. Podobu nových lamp konzultuje firma s památkáři.

Letní opravy ale nebudou poslední, v následujících třech až čtyřech letech by se měly uskutečnit další rekonstrukce za 300 až 350 miliónů korun. Most čeká například oprava podhledu nosné konstrukce, opěr a pilířů, budou provedeny nové izolace vozovky a nové vozovkové souvrství a vyměněny budou konstrukce chodníků.

Nuselský most byl dostavěn v roce 1973. Překlenuje Nuselské údolí ve výšce 42,5 metrů a je 485 metrů dlouhý. Má železobetonovou konstrukci a čtyři pilíře. V minulosti most několika opravami prošel, například v roce 2011 byly vyměněny původní přechodové mostní závěry.