„V situaci, kdy soudy čelí nové výzvě v podobě nového občanského zákoníku, je to nepřijatelná představa, zvlášť když v celém evropském právním prostoru je sdíleno řešení zmenšit zatíženost soudů odklonem nejrůznějších agend. Ve hře je hlavně občan, protože pokud by změna prošla, řízení by se pro něj zdražilo a zkomplikovalo. Nyní je zákon ve druhém čtení, takže míč je na straně zákonodárce,“ prohlásila předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová.

Podle prezidenta soudcovské unie Tomáše Lichovníka řešil ČTÚ v roce 2011 více jak 120 tisíc sporů, v loňském roce se číslo vyšplhalo až na 200 tisíc.

„Přitom počet 120 tisíc sporů odpovídá ročním agendám všech soudů v celém Jihočeském a Plzeňském kraji. Nárůst agendy by byl obrovský a vedlo by to jen k těžší vymahatelnosti práva, soudy by byly zahlceny,“ nastínil chmurnou vizi Lichovník. Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala navíc dodal, že ČTÚ spory řeší dobře, kvalifikovaně a rychle.

ČTÚ by se podle novely zákona nadále zabýval pouze spory o kvalitu služeb, přenosy čísel a dalšími záležitostmi, které se netýkají peněz. Spory spojené s placením za služby operátorů by plně přešly do kompetence soudů.