Potvrdila tak svůj dřívější verdikt z loňského října, proti kterému se Kočí odvolal. „Během nového jednání kárného senátu ČAK došlo k doplnění dokazování dle pokynu odvolacího kárného senátu a bylo vyhověno i návrhu zástupce kárně obviněného na provedení důkazů, které předložil,“ uvedla mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

I napodruhé však kárný senát komory dospěl k rozhodnutí, že se Kočí kárného provinění dopustil. „Vzhledem k závažnosti kárného provinění mu tedy uložil stejné kárné opatření jako při prvním projednání kárné žaloby, tedy dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu dvanácti měsíců,“ dodala Chaloupková.

Ani druhé rozhodnutí kárného senátu není pravomocné, kárný žalobce i zástupce Kočího si ponechali lhůtu k případnému odvolání, které by mělo odkladný účinek.