Transparentní účty by byly volně dostupné z webu a lidé by si mohli kdykoliv zkontrolovat, jak strany hospodaří. Ke zvýšení kontroly by měla přispět možnost podat na strany správní žalobu v případě podezření, že partaj porušila pravidla hospodaření například bezúplatným přijetím daru.

"Soud by současně rozhodl, že jsou povinny odvést do státního rozpočtu částku odpovídající jeden a půl násobku částky, která odpovídá hodnotě daru," píše se v návrhu vnitra. Soudní poplatek za žalobu navrhuje ministr na pět tisíc korun.

Úřad na kontrolu financování nebude

Novela naopak nepočítá se zřízením speciálního nezávislého úřadu, který vláda odmítla již v lednu, když přerušila debatu nad zákonem. [celá zpráva]

Politické strany se na vzniku úřadu, který prosazovala například vicepremiérka Karolína Peake (LIDEM), nebyly schopny dohodnout už delší dobu. Místo něj se rozšířily povinnosti stran při zveřejňování údajů o hospodaření.

Nedostatečnou kontrolu financování stran ČR vytýká i minulý týden zveřejněná zpráva Protikorupční agentury při Radě Evropy. Ta zmiňovala například právě i chybějící nezávislý revizní orgán. [celá zpráva]