Podle verdiktu soudu by ryze gramatický výklad, že řidič je povinen dodržovat maximální povolenou rychlost v obci jen tehdy, projede-li kolem značky informující o začátku obce, vedl k absurdním důsledkům.

„Řidič, který přijede do obce vlakem a v půjčovně si vyzvedne vozidlo, by podle takového výkladu neprojel kolem dopravní značky „Obec“, a proto by nebyl povinen dodržovat zákonem stanovenou rychlost 50 km/h. Stejně tak by řidič, který vjede do obce po účelové komunikaci, na níž se značky označující začátek a konec obce neosazují, nebyl povinen dodržovat maximální povolenou rychlost v obci, protože při vjezdu na území obce nebyl žádným značením upozorněn, že se již nachází v obci,“ prohlásila mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Obec je v zákoně o silničním provozu vymezena primárně jako zastavěné území

Cedule po cestě nebyla

NSS se jízdou v obci zabýval na základě případu z Děčína, kde byl policejní hlídkou zastaven řidič jedoucí ve městě rychlostí přes 100 kilometrů v hodině. Za takové jednání a za vjezd do zákazu vjezdu vyfasoval pokutu 5000 korun a půlroční zákaz řízení, s čímž se ale nesmířil. Trest odmítl s tím, že po cestě nikde nebyla cedule označující začátek obce, a proto nebyl povinen respektovat padesátku, a případ předložil NSS.

Soudci ale jeho argumentaci odmítli a zdůraznili, že obec je v zákoně o silničním provozu vymezena primárně jako zastavěné území. „Přijede-li řidič po pozemní komunikaci do zastavěného území, měl by s ohledem na bezpečnost ostatních účastníků provozu, potenciálních chodců, zvířat nebo ochranu majetku svoji rychlost přizpůsobit jízdě v zastavěném území, bez ohledu na skutečnost, zda projel kolem značky vymezující začátek obce či nikoli,“ řekla k případu soudkyně NSS Marie Žišková.

„Trasa stěžovatele při průjezdu Děčínem je lemována pouličním osvětlením, proto je zřejmé, že i při průjezdu touto cestou v nočních hodinách stěžovatel musel rozeznat, že se nachází v zastavěném území. Při projížděním hustou zástavbou s četnými restauracemi, obchody, křižovatkami, kruhovým objezdem, továrnou či benzinovou pumpou se stěžovatel nemohl domnívat, že se nachází mimo obec, ani pokud by pouliční osvětlení nefungovalo,“ dodali soudci.