Hakauf zároveň uvedl, že finance budou využity na úhradu dlužných částek ještě v pátek. Dluh by měl nyní podle něj po odečtení darované částky činit zhruba 5,3 miliónu korun.

Ve výpisu z transparentního účtu se podle Hakaufa má darovaná částka objevit až večer nebo v sobotu ráno, ovšem v seznamu dárců stojí už nyní u položky 2,9 miliónu jméno Ladislav Dráb.

Podle ČTK je Ladislav Dráb spolumajitelem skupiny CE Group Energy Solutions spolu s Eduardem Pálkou a Martinem Černým. Společnost CE Group je skupinou společností působících v oblasti energetického obchodu. Zastřešuje společnosti Česká energie, a.s., Česká plynárenská a.s., GSCeP, a.s. a České plynovody a.s.

Už začátkem března se objevily informace, že se splácením dluhu Fischerovi pomůže Ladislav Dráb. Podle Mladé fronty Dnes je Fischerovým známým. Tento podnikatel chtěl podle listu ještě začátkem března jednat s Fischerovými věřiteli. Prý mu bylo líto, jak to s neúspěšným prezidentským kandidátem dopadlo.

Sponzoři se odvrátili

Fischer měl po nečekaném neúspěchu v prvním kole prezidentských voleb problémy s ufinancování kampaně. Domluvení sponzoři od něj totiž dali ruce pryč. Fischer proto v zákonem stanovené lhůtě odevzdal své účetnictví ke kontrole Senátu i s miliónovými dluhy.

Před týdnem Fischer uvedl, že má finanční prostředky zajištěny, řekl také, že do tohoto pátku proběhnou platby za tři milióny korun. „S dodavateli jsem v kontaktu, postupujeme podle splátkových kalendářů a potřebné finanční prostředky mám zajištěny,“ uvedl. [celá zpráva]

Účetnictví za prezidentskou kampaň doplní do konce dubna formou dodatku. „Do konce měsíce dubna bude zbylá dokumentace předložena formou dodatku a v týdenním intervalu bude vydávána i tisková zpráva,“ dodal.